Не впевнені чи потрібна Вам автоматизація виробничих процесів?
Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію щодо переваг коротко- і середньострокових капіталовкладень в автоматизацію

Переваги автоматизації

Переваги автоматизації досягаються лише в разі якісного вирішення задачі автоматизації.

Технічно грамотно і якісно виконана автоматизація виробництва це:

 • підвищення якості кінцевого продукту; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок підвищення точності позиціонування, координації обладнання технологічних дільниць, впровадження контролю проміжних етапів виробництва тощо
 • зменшення собівартості виробництва; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок оптимізації витрат сировинних ресурсів, підвищення коефіцієнту корисної дії (ККД) технологічного устаткування, контроль втрат при транспортуванні та зберіганні, повторне використання відходів, зменшення кількості відходів, зменшення кількості обладнання, що працює в «холостому» режимі тощо
 • збільшення валового об’єму випуску продукції; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок автоматизації проміжних ланок виробництва, пришвидшення етапів виробництва, зменшення простоїв обладнання в ремонті або за технологічними обмеженнями тощо
 • зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок впровадження змін в технологічні ділянки, що стає можливими внаслідок збільшення кількості контрольованих показників, ведення статистики, отримання достовірних даних тощо
 • підвищення рівня надійності та безпеки експлуатації обладнання; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок використання сучасної елементної бази, реалізації перевірених досвідом системо- та схемотехнічних підходів
 • продовження строку експлуатації технологічного обладнання; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок підвищення рівня контролю в автоматичному режимі за технологічним обладнанням: насосами, двигунами, засувками, камерами, котлами, печами тощо
 • зменшення витрат на ремонт і технічне обслуговування технологічного обладнання; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок своєчасного діагностування деградації технічних показників технологічного обладнання і покращення планування ремонту/заміни/технічного обслуговування тощо
 • розширення асортименту продукції; Як? Читати тут...
  Поліпшення досягається за рахунок впровадження нових технологічних ліній, обладнання лабораторій, впровадження інноваційних технологій тощо

Фінансовий ефект автоматизації помітно не озброєним оком!

Проте важливо не лише ЯК але і ХТО виконує автоматизацію Вашого виробництва! Довіряйте професіоналам!